eDemocratie – 4e bijeenkomst Masterclass Netpolitiek

Josien Pieterse van Netwerk Democratie en Mieke van Heeswijk.

Enkele voorbeelden van eDemocratie:

Stellingen:

De participatiesamenleving vergroot de kloof tussen burger en politiek.

Transparantie is risico voor de democratie en zo daarom aan banden moeten worden gelegd.

Masterclass Netpolitiek.

The coming weeks I am attending a masterclass netpolitics. As the courses are in Dutch, all posts on the topic will be in Dutch as well. Just to make sure I can focus on content, and not on translation… 🙂

Op dit blog wil ik m’n aantekeningen bijhouden van de te lezen en besproken literatuur en de workshops.

Hier is een overzicht wat het doel en de achtergrond is van deze masterclass.

Inleiding

Internet of Things, het aftappen door geheime diensten van onze communicatie, e- democratie, de beveiliging van persoonsgegevens en medische dossiers. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze samenleving, de privacy, de wet- en regelgeving?

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de vele belangrijke vraagstukken die op het grensvlak van internet en politiek spelen. Een stevige kennis op dit gebied is cruciaal om onze informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te (be)sturen.

Doel

Het doel van de masterclass is om de deelnemers handvatten mee te geven over de invloed van internetpolitiek en de informatiesamenleving op alle facetten van de maatschappij, zodat ze weloverwogen standpunten kunnen innemen.

Achtergrond

Het idee om een serie masterclasses op te zetten voor toekomstige beslissers over politiek en internet, is ingegeven door het Netzpolitischer Kongress1 en de Workshop Behind the Scenes of the Internet2. Beide evenementen waren erop gericht beslissers over internet en politiek beter te informeren over belangrijke vraagstukken die op het grensvlak van internet en politiek spelen. Waag Society en Netwerk Democratie besloten iets soortgelijks op te zetten in Nederland. Het resultaat was de eerste Masterclass Netpolitiek in Amsterdam (2014), een serie masterclasses georganiseerd door Bits of Freedom, Kennisland, Netwerk Democratie, Open State Foundation en Waag Society. De deelnemers kregen nieuwe kennis van experts uit het vakgebied en werkten in groepen aan een interventie. De resultaten daarvan werden gedeeld en besproken.

De eerste bijeenkomst wordt gegeven door Marleen en Frank van de Waag. De leeslijst is:

 

 

Lovely quote… > The process – care > Decision trees suggest linear ways of working where one thing follows from and after the other. However, in

Lovely quote…

> The process – care

> Decision trees suggest linear ways of working where one thing follows from and after the other. However, in many practices, care practices included, time is not an arrow and entities are not brought into being just once, but keep on changing. Rather than fitting fantasies of control, such processes depend on endless tinkering. Such tinkering, if done well, is care.